Verbinden met Exact Online

Volg voor het configureren van de verbinding tussen je Declaree administratie en Exact Online de volgende stappen:

Verbind met Exact Online via ''Instelingen'' >> ''Verbindingen'' >> ''Exact Online'' >> Klik op ''Verbinden''

Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

Vervolgens wordt je door een wizard geleid om de configuratie te voltooien. 

 

Instellingen

Selecteer de juiste administratie, dagboek, type en crediteuren rekening.

Project/Kostenplaats/Kostendrager: Selecteer deze wanneer aanwezig in Exact Online en opgezet in Declaree. 

Exporteren: Selecteer ''Goedgekeurd'' om rapporten na definitieve goedkeuring automatisch te exporteren naar Exact Online. 

Zakelijke uitgaven splitsen: Activeer deze setting wanneer je in Declaree zakelijke uitgaven wil registeren (betaald met bijvoorbeeld een zakelijke creditcard) en deze separaat wil boeken in Exact Online. 

Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

Gebruikers instellen

Hier tref je een overzicht van de aanwezige gebruikers in Declaree - verifieer dat de ''Relatiecode'' (leverancierscode medewerker) correct is. 

Cursor_en_Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

 

Categorieën kiezen

Hier tref je een overzicht van de aanwezige categorieën in Declaree - verifieer dat de ''Code'' (grootboekrekening) correct is. 

Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

 

BTW instellen

Hier tref je een overzicht van de aanwezige BTW tarieven in Declaree - verifieer dat de ''Code'' (BTW code) correct is. 

Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

Na het afronden van de wizard is het mogelijk declaratierapporten te exporteren naar Exact Online.

Om handmatig te exporteren kun je de volgende stappen doorlopen:

- Ga naar ''Rapporten''
- Selecteer het/de rapport(en) ter export
- Klik op ''Exporteren''
- Kies voor ''Exact Online''
- De rapporten worden geëxporteerd naar Exact Online.

Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

Tip: Direct na het exporteren adviseren wij de rapporten op status ''Verwerkt'' te plaatsen. Dit kan je doen door op het archiefmapje te klikken. Doe dit direct na het exporteren, de selectie van de zojuist geëxporteerd rapporten blijft namelijk actief.

Declaree___De_beste_manier_om_te_declareren.png

 

Let op: 

  1. Medewerkers zijn voorzien van een crediteurennummer en hun relatiecode bestaat als leverancier in Exact Online.
  2. De categorie codes in Declaree komen overeen met de grootboekrekeningen in Exact Online.
  3. De BTW codes in Declaree komen overeen met de BTW codes in Exact Online (gebruik hier altijd de exclusief BTW codes)
  4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van projecten/kostenplaatsen/kostendragers, geldt ook hier dat de codes overeen dienen te komen.