Gebruikers toevoegen

Een gebruiker toevoegen

1. Ga naar Instellingen -> Gebruikers. Je ziet nu alle gebruikers in jouw Declaree omgeving. 

2. Om nieuwe gebruikers toe te voegen klik je op Toevoegen

3. De volgende velden, op de desbetreffende pagina's, moeten minimaal ingevuld zijn voor een uitnodiging verstuurd kan worden:
Profiel: Voornaam, Achternaam, E-mail
Workflow: Manager, (Stuurt door aan, enkel als nodig is)
Taal instellingen: Taal
Let op: In jouw organisatie kan het zijn dat er ook andere velden ingevuld moeten worden voor gebruiksredenen of export. De hierboven genoemde velden zijn echter velden die ingevuld moeten zijn voor een gebruiker uitgenodigd kan worden.

4. Klik linksonder op Toevoegen

5. Vanaf het gebruikers overzicht Vink je het selectievakje aan voor de gebruiker(s) die je wilt uitnodigen en klik je bovenaan op Uitnodigen.


De gebruiker is nu uitgenodigd.

Meerdere gebruikers toevoegen

Als je veel gebruikers in één keer wilt toevoegen kun je kiezen voor 'Downloaden' om het huidige gebruikersbestand te downloaden. Wanneer je deze bewerkt en de nieuwe gebruikers toevoegt kun je deze weer uploaden en staan alle gebruikers er in één keer in.

De belangrijkste gegevens zijn de voornaam, achternaam en het e-mailadres. Deze gegevens zijn benodigd om een gebruiker aan te kunnen maken. Let ook op dat je in het excel-bestand de kolom Username vult (met het e-mailadres). 

Permissies van gebruikers

- Declarant - Kan declaraties aanmaken, bundelen, indienen, etc. Dit is de standaard rol als er geen permissies zijn aangevinkt.
- Approver - Kan declaratie-rapporten accorderen. Geen aparte rol om in te stellen; een gebruiker is een approver zodra deze betrokken is in de workflow van een declaratie-rapport om te accorderen;
- HR/FIN- Kan declaratie-rapporten 'definitief goedkeuren' (als laatste in de workflow);
- Accountant - Kan álle declaraties en declaratie-rapporten inzien, maar niet wijzigen;
- Controlleur - Kan een pre-check uitvoeren op declaratie-rapporten (oftewel de status 'checked' toekennen);
- Admin - Is een beheerder die toegang heeft tot de beheeromgeving en daarmee álle instellingen.
 

Gebruikers uitnodigen

Na het aanmaken van de gebruikers wil je natuurlijk ook dat ze kunnen inloggen. Het uitroepteken dat naast de nieuwe gebruikers staat betekent dat ze nog geen uitnodiging hebben gehad en dus nog niet kunnen inloggen. 

Om ze te kunnen uitnodigen, selecteer je de uit te nodigen medewerkers met de checkboxes aan de linkerkant. Vervolgens kun je bovenaan op 'Uitnodigen' klikken, er wordt dan een uitnodigings- email gestuurd naar de doorgegeven e-mailadressen. Nu verdwijnen ook de waarschuwingen achter de gebruikers.