Workflows instellen

Het is belangrijk om voor iedere declarerende medewerker een 'manager' in te stellen zodat de rapporten ingediend kunnen worden. 

Het veld 'stuurt door aan' is alleen bestemd voor managers en wanneer deze ingevuld zijn houdt dit in dat de gebruiker de bij hem of haar ingediende rapporten na goedkeuring moet doorsturen naar het e-mailadres dat daar staat ingevuld. 

Voorbeeld 

 

In bovenstaand voorbeeld zijn Lodewijk en Alfred ingesteld als managers. Ida Hoek is de beheerder (te zien aan het sterretje). Alle declaraties komen uiteindelijk bij haar terecht voor definitieve goedkeuring en verdere verwerking. 

Alfred de Haan dient zijn declaraties in bij zijn collega Lodewijk de Vries. Bij Lodewijk staat in het veld 'Stuurt door aan' het e-mailadres van Ida. Dit houdt in dat, wanneer Alfred zijn declaraties indient en Lodewijk deze goedkeurt, hij ze hierna doorstuurt naar Ida. Ida keurt vervolgens de declaratie definitief goed. De declaraties van Ben Nijdam volgen precies dezelfde route als die van Alfred de Haan. 

Je legt dus per gebruiker zijn of haar acties vast.