Eigen velden

Wil je extra informatie toevoegen voor export naar je administratie- of boekhoudpakket? Maak gebruik van eigen velden om extra gegevens van gebruikers, rapporten of declaraties vast te leggen.

Navigeer naar Instellingen > Eigen velden. Klik bovenaan de pagina op 'Nieuw toevoegen' en selecteer het type veld dat je wilt maken.

Soorten velden

Medewerkersveld

Een eigenveld voor medewerkers kan bijvoorbeeld worden gebruikt om afdelingen of vaste kostenplaatsen vast te leggen. Zodra het veld is aangemaakt, wordt het weergegeven in het profiel van de medewerker. Je kunt ook de gebruikersupload gebruiken om deze velden in te vullen.

Rapportveld

Het aanmaken van een nieuw rapportveld betekent dat dit veld beschikbaar wordt bij elk rapport. Net als bij andere typen velden kun je hier een keuzelijst van maken of een veld voor vrije tekst. Je kunt ook aangeven of het veld verplicht is. Als het veld verplicht is, kan een gebruiker zijn/haar rapport niet opslaan zonder een keuze te maken of iets in te vullen.

Declaratieveld

Heb je naast de standaardvelden extra informatie nodig voor een declaratie? Maak dan een eigen declaratieveld aan. Dit veld wordt zichtbaar in elke declaratie.

Tip: Voeg alleen velden toe die echt nodig zijn, aangezien meer velden de gebruiksvriendelijkheid verminderen.

Informatie over velden

Voor de drie bovenstaande opties zijn verschillende velden beschikbaar. Hier is meer informatie over deze velden:

 • Naam: De naam van het veld zoals deze zichtbaar is voor de gebruiker.
 • Type: Kies tussen een vrij invoerveld (open tekstveld) of een keuzelijst waaruit de gebruiker kan selecteren.
 • Categorie: Maak het veld zichtbaar afhankelijk van specifieke categorieën.
 • Volgorde: Bepaal de weergavevolgorde van de velden.
 • Afhankelijk van: Toon dit veld alleen als een ander veld een waarde bevat.
 • Placeholder: Geef een suggestie of korte uitleg die in het veld wordt weergegeven.
 • Standaard waarde: Stel een standaardwaarde in voor elk nieuw aangemaakt veld.
 • Verplicht veld: Maak het invullen van dit veld verplicht voor gebruikers.
 • Medewerker mag dit veld wijzigen: Stel in of de medewerker de waarde van dit veld mag aanpassen.
 • Sta gebruiker standaard toe: Sta gebruikers toe een standaardwaarde in te stellen in hun profiel.
 • Toon in rapport: Geef aan of de waarde bovenaan in elk rapport moet worden weergegeven.