Foutmeldingen Exact Online

Het kan voorkomen dat de export naar Exact Online mislukt. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een crediteurnummer of grootboekrekeningnummer, of de in Declaree ingevoerde codes zijn niet bekend in de gekozen Exact Online administratie. Hieronder vind je een overzicht met voorkomende Exact Online foutmeldingen en hoe je deze kunt verhelpen. 

[GLtransactions] Leverancier (type)

Uitleg: waarschijnlijk is de crediteur niet als leverancier aangemaakt / aangemerkt in EOL.

Oplossing: ga in Exact Online naar 'Relaties', daar vind je de betreffende medewerker. Vervolgens kun je kiezen voor 'Bewerken' en in het scherm algemeen 'Leverancier' aanvinken. 

Account Verplicht : Code Verplicht: Naam Onderwerp [GLTransactions] Gegevens niet aangemaakt

Uitleg: het ingevulde crediteurnummer bij de relatie of het betaalmiddel is niet bekend in Exact Online.

Oplossing: voeg de crediteur toe in Exact Online, of verander de relatiecode van de medewerker of het betaalmiddel in Declaree naar een bestaand crediteurnummer.  

Gegeven bestaat reeds [GLTransactions] gegevens niet aangemaakt

Uitleg: Kostenplaatsen en kostendragers dienen overeen te komen met de bekende gegevens in Exact Online.

Oplossing: Controleer of de kostenplaatsen (en eventueel kostendragers) ingevoerd in Declaree, ook voorzien zijn van de juiste codes zoals bekend in Exact Online. 

Verplicht : vervaldatum Verplicht:Betalingsconditie

Uitleg: er is geen betalingsconditie ingesteld voor de crediteur.

Oplossing: ga in Exact Online via 'Inkoop' naar 'Leveranciers' en kies voor 'Onderhoud'.
- Je dient op de crediteur van de medewerker te klikken
- Vervolgens kun je linksboven [bewerk] kiezen 
- Scroll naar beneden en kies een betalingsconditie onder het kopje "crediteur" door op het vergrootglas te drukken en een betalingsconditie te kiezen.

Niet toegestaan: Wisselkoers

Uitleg: deze melding wordt weergegeven als vreemde valuta mogelijk zijn voor het dagboek dat is gekoppeld aan de boeking, maar voor dit dagboek niet de optie 'Variabele: Wisselkoers' is ingeschakeld.

Oplossing: je dient in Exact Online naar Stamgegevens > Financieel > Dagboeken te gaan en vervolgens het dagboek te selecteren. Vervolgens kun je op het selectievakje naast wisselkoers klikken. Tot slot dien je op de knop 'Bewaren' te klikken.

[GLTransactions] BTW code|

Uitleg: de BTW-codes die zijn ingesteld in Declaree komen niet overeen met de codes die bekend zijn in Exact Online.

Oplossing: Je dient de BTW-codes in Declaree aan te passen naar een bekende code in Exact Online (gebruik altijd de Exclusief codes).

Niet toegestaan - BTW code

Uitleg: het gekozen dagboek staat geen BTW-boeking toe.

Oplossing: je dient in Exact Online het betreffende dagboek te openen en BTW aan te vinken, of in de koppeling in Declaree (beheer>account>verbindingen) een ander dagboek te selecteren.

Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Relatie / Topic [GLTransactions] Mandatory: Account

Uitleg: waarschijnlijk is het veld 'Relatiecode' niet voorzien van het crediteurennummer van de medewerker, waardoor deze niet mee gestuurd wordt in de export.

Oplossing: je dient in het veld 'Relatiecode' van een medewerker het crediteurnummer in te vullen.  

Onderwerp [GLTransactions] De boeking is niet in evenwicht op: 2017 / 1 (Type: Inkoopboeking) Verschil: EUR -7,98

Uitleg: Waarschijnlijk is BTW-code “inclusief” gebruikt i.p.v. “exclusief”.

Oplossing: Je dient de BTW-codes te controleren in EOL onder “Stamgegevens” > “BTW-codes.