CO2 Module

Bij Declaree kan je de CO2-module geïmplementeerd, waarmee de uitstoot van een voertuig bij kilometerdeclaratie nauwkeurig wordt berekend en vastgelegd. Door het kenteken in te voeren, raadplegen we via een API bij het RDW (Dienst Wegverkeer) de werkelijke uitstoot van de afgelegde reis. Deze informatie is gemakkelijk te exporteren via een exportfunctionaliteit die deel is van onze Datadump module.
Let op: Momenteel werkt deze module dus enkel voor vervoersmiddelen met een Nederlands kenteken.

 

Hoe werkt het?

Bij het aanmaken van een kilometerdeclaratie is er een extra veld zichtbaar waarin de medewerker zijn/haar kenteken invoert en opslaat. Dit kenteken is vervolgens ook zichtbaar op hun eigen gebruikersprofiel onder "Voorkeuren".


Het ingevulde kenteken zal enkel zichtbaar zijn voor de gebruiker zelf.  Een manager die de declaratie opent zal het kenteken gecensureerd zien.

Bij het aanmaken van het rapport wordt onder elke kilometerregistratie een icoon toegevoegd met de vermelding "CO2-uitstoot voor deze kilometer".Hoe kan deze data geëxporteerd worden?

De enige manier om CO2 emissie te exporteren is via de Datadump module. Ga hiervoor naar Instellingen > Importeren & Exporteren > Meer > Dump > Emissions


Overige informatie

1. Het kenteken veld zal alleen weergeven worden bij een kilometer tarief waar het vervoersmiddel "auto" aan gekoppeld is. 2. We gebruiken voornamelijk de WLTP-waarde (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) die wordt opgehaald uit de API's van de RDW, en soms de NEDC-waarde (New European Driving Cycle).
Er zijn twee procedures voor het meten van de CO2-uitstoot van auto's. WLTP is de nieuwe standaard en NEDC is ouder. Doordat sommige auto's alleen een NEDC-waarde hebben en geen WLTP-waard, halen we de WLTP-waarde op als deze aanwezig is. Als deze niet aanwezig is, halen we de NEDC-waarde op.

3. Voor de andere vervoerswijzen gebruiken we een vaste gemiddelde waarde:

  • Fietsen: 0 g per km
  • Lopen: 0 g per km
  • Openbaar vervoer: 20 g per km (volgens gegevens van CO2 emissiefactoren)