SCIM v2 provisioning

Het officiele SCIM protocol: https://tools.ietf.org/html/rfc7644

 

Opvragen ondersteunde SCIM eigenschappen:

GET /SCIM/v2/ServiceProviderConfig

 

Opvragen beschikbare resource typen (met links naar bijbehorende schema's):

GET /SCIM/v2/ResourceTypes

 

Opvragen alle resource type schemas:

GET /SCIM/v2/Schemas

 

Opvragen schema voor resource type User:

GET /SCIM/v2/ResourceTypes/urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User

 

Opvragen users met externalId "ABC123":

GET /SCIM/v2/Users?filter=externalId+eq+%22ABC123%22

 

Opvragen groepen zonder gebruikers met naam "Sales":

GET /SCIM/v2/Groups?excludedAttributes=members&filter=displayName+eq+%22Sales%22

 

Aanmaken van een nieuwe user (managerId is het externalId):

POST /SCIM/v2/Users

{
	"schemas": ["urn:scim:schemas:core:1.0", "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User"],
	"userName": "scim_test",
	"externalId": "scim0001",
	"name": {
		"familyName": "Jones",
		"givenName": "Taylor"
	},
	"emails": [
		{
			"value": "jones@scim.com",
			"type": "work",
			"primary": true
		}
	],
	"locale": "en_US",
	"active":true,
	"password":"t1meMa$heen",
	"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User": {
		"employeeNumber":  "701984",
		"costCenter":    "4130",
		"organization":   "Universal Studios",
		"division":     "Theme Park",
		"department":    "1000",
		"manager": {
			"managerId":  "U0XE15NHQ",
			"displayName": "Mary Johnes"
		}
	}
}

 

Gedeeltelijk bewerken van enkele eigenschappen van een bestaande user (deactiveren, achternaam en email aanpassen):

PATCH/SCIM/v2/Users/6639add5-fa72-460b-afbd-a681bc6b579e

{
	"schemas":["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"],
	"Operations":[
		{
			"op":"replace",
			"path":"active",
			"value": "false"
		},{
			"op":"replace",
			"path":"familyName",
			"value": "Janes"
		},{
			"op":"replace",
			"path":"emails[email.type eq 'work']",
			"value": "jack@scim.com"
		}
	]
}

 

Bijwerken volledige gebruiker:

PUT /SCIM/v2/Users

{
	"schemas": [
		"urn:scim:schemas:core:1.0"
	],
	"userName": "scim_test",
	"externalId": "scim0001",
	"name": {
		"familyName": "Janes"
	},
	"active":false,
	"emails": [
		{
			"value": "jack@scim.com",
			"type": "work",
			"primary": true
		}
	]
}

 

Verwijderen gebruiker:

DELETE /SCIM/v2/Users/31c926dc-ae32-4df0-9b8f-f461a43586cc