Declaree Monthly Feature Update - Oktober 2018

 

1. Bepaal het niveau kostenplaats voor de instelling 1 kostenplaats per rapport 

Je vindt deze instelling onder geavanceerde instellingen onder Algemeen. 

In het drop-down menu worden de beschikbare niveau's kostenplaatsen weergegeven waarop je wilt controleren. Zo lang deze optie op Alle staat blijft de controle op 1 kostenplaats per rapport inactief. 

 

2. Business Rules per rol 

Geef per Business Rule aan aan wie je de melding van een business rule wil tonen, alleen deze zal in het declaratieproces de pop-up te zien krijgen. 

Ga om dit in te stellen naar Beheer> Business Rules en vul per business rule het veld Rollen (onderaan)  in, om gebruik te maken van de functionaliteit. 

3. Exact Online aanvullende functionaliteit 

Op veler verzoek is de optie 'Projectcode' toegevoegd in de Exact Online koppeling. Geef in de koppeling met Exact aan welk veld je als Projectcode, Kostenplaats en/of kostendrager naar Exact Online wilt sturen. 

Ga naar Beheer> Verbindingen en klik bij Exact Online op 'bewerk'. Onderaan de eerste pagina zijn nu twee extra instellingen zichtbaar. Ga naar Eigen velden om projectcodes, kostenplaatscodes en kostendragercodes juist  te koppelen. 

Automatisch exporteren? Ga naar exporteren en geef aan met welke status je rapporten automatisch wilt laten exporteren. Let Op: Er zit enige vertraging tussen de statuswijziging en de export om te voorkomen dat er rapporten die per ongeluk worden ingediend of goedgekeurd direct in Exact terecht komen. 

4. Medewerker profiel niet laten aanpassen

 

Bij gebruik van automatische data-provisioning is het vaak niet wenselijk dat medewerkers de gegevens in hun eigen profiel kunnen aanpassen. Wil je de mogelijkheid tot het profiel inzien/aanpassen uitzetten voor jouw organisatie? Ga naar beheer> geavanceerder instellingen en zet een vinkje bij onderstaande instelling:

 

Hiermee kunnen zaken als Namen, e-mailadressen en eigen velden niet worden aangepast door de medewerker en slechts ingezien worden. 

 

5. Filteren op medewerkercode

Zoek declaraties en rapporten van een specifieke medewerker op basis van zijn/haar relatiecode in Declaree. Vul deze in in het 'medewerker' veld in het zoekfilter. Deze werkte voorheen alleen met de naam, maar nu ook met de code.