Personio integratie

Hoe werkt de verbinding met Personio?

Opzetten van de verbinding:

De inloggegevens worden direct bij de administratie van Personio gegenereerd en dienen daarna handmatig in Declaree te worden ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat de verbinding tot stand komt en zorgt ervoor dat de synchronisatie tussen de twee platformen elke 15 minuten mogelijk is. Als voorbeeld: telkens wanneer een nieuw profiel van een werknemer wordt aangemaakt in Personio, wordt ook een nieuw profiel van de werknemer in kwestie aangemaakt in Declaree als tegenhanger.

 

Overdracht van data

Alle nieuwe werknemers die bij Personio worden toegevoegd, krijgen door deze implementatie een eigen account bij Declaree. De basisgegevens moeten daarom bij Personio open staan om de betreffende gegevens dienovereenkomstig te synchroniseren met Declaree. De betreffende attributen moeten worden gemapt.

 

Verbinding instellen

Het is belangrijk om op te merken dat alle werknemers, die naar Declaree gesynchroniseerd moeten worden, aan Personio's kant gemarkeerd moeten zijn met de status als actief.

1.Log eerst in op uw account bij Personio en ga naar de instellingen > API-credentials > genereer nieuwe credentials

 

2.Voer een naam in > kies Declare in het integratie-veld > klik op het drop down menu en schakel alle attributen in die naar Declare moeten worden overgebracht. Denk eraan dat ten minste de volgende attributen moeten worden aangezet: Naam, Achternaam, E-Mail, Status > klik nu op nieuwe inloggegevens genereren

 

3.Nadat de informatie correct is ingevuld, zal Personio de vereiste API-gegevens genereren die vervolgens in het Declaree-dashboard kunnen worden toegevoegd om de verbinding te voltooien.

 

4.Log nu in op uw Declaree account en ga naar instellingen > verbindingen > Personio en klik op de verbind-knop. Voeg de client-ID en de client-secret toe en klik op save. Uw Personio-administratie is nu gesynchroniseerd met Declaree.

Nu kunt u de attributen van Personio verbinden met de overeenkomstige velden in Declaree.