Een rapport exporteren


In ons artikel over de verschillende statussen die mogelijk zijn in een kostenrapport, hebben we de klassieke workflow beschreven en wat er met een rapport gebeurt nadat het is ingediend. 

Nadat de workflow is voltooid en het rapport de eindstatus "gesloten" heeft bereikt, moeten de gegevens nog verder worden verwerkt en worden zij gewoonlijk geëxporteerd naar de boekhoudafdeling.  

Als rapporten via een automatische gegevensexport op onze sFTP-server worden opgeslagen, verandert de status van het rapport automatisch van 'goedgekeurd' in 'gesloten' nadat de gegevensexport is uitgevoerd. In het geval van handmatige export moet deze statuswijziging ook handmatig worden uitgevoerd. Een gesloten rapport is vergelijkbaar met een gearchiveerd rapport, omdat het niet meer gewijzigd kan worden. 

Rapporten handmatig exporteren

Beheerders kunnen goedgekeurde rapporten rechtstreeks vanuit het rapportoverzicht in Declaree exporteren. Zij kunnen elk rapport afzonderlijk selecteren of meerdere rapporten tegelijk selecteren door het vakje naast elk rapport aan te vinken. Eenmaal geselecteerd, kunt u op "Exporteren" klikken en het gewenste exportformaat selecteren:

mceclip0.png