Mogelijke probleem oplossing (Troubleshooting)

Wij hebben in dit artikel enkele tips voor probleemoplossing opgesomd die u zelf kunt uitproberen.
 
Wat verstaan we onder lokale problemen?
Soms krijgt u te maken met problemen die anderen (Declaree Support en uw collega's) niet kunnen reproduceren. Typische problemen zijn: lange laadtijd, bevroren scherm, uit de app worden gegooid.
 
Browserproblemen:
Vaak treedt een lokaal probleem alleen op in een bepaalde browser. Om te controleren of het probleem met de browser te maken heeft, kunt u de volgende stappen uitvoeren
  • Controleer of de browser die u gebruikt up-to-date is. Zo niet, werk deze dan bij en probeer opnieuw toegang te krijgen tot Declaree.
  • Probeer een andere browser, als het probleem zich nog steeds voordoet in de bijgewerkte browser.
  • probeer de incognitomodus
  • Als add-ons of extensies geactiveerd zijn, probeer deze dan even te deactiveren.
  • Soms wordt een lokaal probleem veroorzaakt door de cache en cookies. Meestal is dat geen probleem, maar problemen kunnen worden veroorzaakt door verouderde versies van een website. Verwijder de cache en cookies in uw browser en probeer het opnieuw.
Apparaat- en account gerelateerd:
Soms doet een probleem zich alleen voor op één specifiek apparaat of in één specifieke account.
  • Controleer indien mogelijk bij uw collega's of zij het probleem ook op hun apparaten kunnen reproduceren. Dit helpt ook om vast te stellen of het probleem overal voorkomt of niet. Als uw collega's het probleem ook in hun account hebben, is het waarschijnlijk geen lokaal probleem.
Netwerkverbinding:
Problemen met het netwerk zijn bijna altijd lokaal en zullen aan uw kant moeten worden opgelost.
  • Schakel uw Wifi uit en maak er opnieuw verbinding mee
  • Probeer indien mogelijk verbinding te maken met een andere internetverbinding en kijk of u het probleem nog steeds kunt reproduceren.
  • VPN: indien geactiveerd, schakel de VPN uit en probeer het opnieuw.