Gebruikers machtigingen


Bij elke gebruiker is het mogelijk om machtigingen in te stellen onder het tabblad "Permissies". Op deze pagina vind je een uitleg over wat elke permissie inhoud:

Mag definitief goedkeuren (HR/FIN)
Met deze rechten mag de gebruiker rapporten die naar hen gestuurd worden definitief goedkeuren (laatste goedkeurder)

Mag declaraties inzien (Accountant)
Met deze rechten kan de gebruiker alle declaraties en rapporten in zien van alle gebruikers, er kan echter niks gewijzigd worden

Mag rapporten vooraf controleren (Controleur)
Met deze rechten kan de gebruiker een pre-check uitvoeren op declaratie-rapporten (oftewel de status 'checked' toekennen)

Mag instellingen bewerken (Admin)
Deze rechten maakt de gebruiker een beheerder die toegang heeft tot de beheeromgeving en daarmee álle instellingen in het systeem kan aanpassen en gebruikers (en rechten) kan beheren.